Produkt

Träpellets håller på att bli världens främsta alternativa bränsle för såväl stora som små användare – för allt från kommersiell el till bostadsvärme, framförallt i Europa.

Träpellets är vanligtvis billigare än fossila bränslen som t.ex. brännolja och naturgas.
Och till skillnad från sådana bränslen anses Blue Points pellets vara klimatneutrala och en 100 % förnybar energikälla.