Sekretesspolicy

Denna Sekretesspolicy gäller Blue Point Pellet, ApS. Denna webbplats, www.BluePointPellets.com (“Webbplatsen”) drivs av Blue Point Pellet, ApS. (“Oss,” “Vi,” och “Vår”). Syftet med denna Sekretesspolicy är att informera dig om hur vi, när du besöker vår Webbplats, använder dina personuppgifter och om vilka val du har i fråga om vår användning av dina personuppgifter, samt dina möjligheter att granska och korrigera denna information.

Det är viktigt för oss att värna om din personliga integritet, och denna Sekretesspolicy är enkelt tillgänglig överallt på Webbplatsen för att hjälpa dig att förstå hur information hanteras när du använder Webbplatsen. Vårt mål är att din online-upplevelse ska vara enkel och säker. Eftersom vi samlar in viss typ av information om våra användare vill vi att du fullt ut förstår våra policyer kring hur denna information samlas in och används.

Insamling och användning av personuppgifter

Om du väljer att bli kontaktad av oss eller göra en beställning kommer vi att samla in personuppgifter, inklusive ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, din e-postadress och betalningsinformation. Vi kan också komma att samla in personuppgifter om dig om du ringer till oss, skickar brev till oss eller kontaktar oss direkt via e-post. Dina personuppgifter gör det möjligt för oss att förse dig med den information du har begärt och expediera dina beställningar.

Cookies

Vi använder cookies (små textfiler som placeras på din enhet) för att tillhandahålla våra Webbplatstjänster. Med hjälp av cookies kan vi bland annat spara dina inställningar och administrera Webbplatsen. Vi kan även använda dem för autentiseringsändamål. Användare kan kontrollera användningen av cookies på individuell webbläsarnivå. Om du inte accepterar cookies kan du fortfarande använda vår Webbplats, men det kan hända att du endast kan använda vissa funktioner eller delar av Webbplatsen i begränsad omfattning.

Utlämnande av dina personuppgifter

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part i enlighet med vad som anges i denna Sekretesspolicy. Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till våra dotterbolag och till företag som förser oss med tjänster som hjälper oss att sköta vår affärsverksamhet, t.ex. för leverans av din beställning eller för marknadsföring. Dessa företag har endast rätt att använda dina personuppgifter i den omfattning som det är nödvändigt för att kunna förse oss med dessa tjänster. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till andra tredjeparts-organisationer om du inte uttryckligen har godkänt detta.

 

Blue Point Pellet kan komma att lämna ut dina personuppgifter för att följa ett domstolsbeslut, en stämning, husrannsakningsorder eller annat rättsligt förfarande; för att uppfylla statliga myndigheters rättsliga, reglerande eller administrativa krav; för att skydda och försvara Blue Point Pellet, dess dotterbolag, tjänstemän, direktörer, anställda, advokater, agenter, leverantörer och partners i samband med rättsliga åtgärder, skadeståndsanspråk eller klagomål; för att upprätthålla Villkoren för Användning av Webbplatsen; för att förebygga överhängande fysisk skada; och om vi finner att ditt agerande på Webbplatsen strider mot någon lag, våra Villkor för Användning eller någon annan av våra användningsriktlinjer för specifika produkter eller tjänster.

 

Vi förbehåller oss rätten att överföra dina personuppgifter till tredje part i händelse av ett överförande av alla, eller av en substantiell del av Blue Point Pellets tillgångar, förutsatt att denne tredje part samtycker till att följa villkoren i denna Sekretesspolicy. Du kommer att meddelas via e-post och/eller via ett tydligt informationsmeddelande på vår Webbplats om det sker några förändringar i fråga om ägandeskap eller användning av dina personuppgifter, såväl som om de valmöjligheter du kan ha i fråga om dina personuppgifter.

Tillgång till dina personuppgifter

Om det sker förändringar i dina personuppgifter, eller om du inte längre vill att vi ska ha tillgång till dem, kan du skicka oss ett e-postmeddelande till info@BluePointPellets.com och meddela att du vill korrigera eller uppdatera uppgifter, eller att du vill att dina personuppgifter ska raderas. Du kan även be oss om ovanstående genom att ringa till oss eller skicka oss ett brev. Telefonnummer och kontaktuppgifter finner du nedan. Vi kommer att svara på din begäran gällande åtkomst till personuppgifter inom 30 dagar.

Vi kommer att behålla dina uppgifter så länge som vi behöver det för att kunna tillhandahålla tjänster. Vi kommer att behålla och använda din information när det krävs för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter, för att lösa tvister och tillämpa våra avtal.

Opt-out

Om du väljer att inte förse oss med dina personuppgifter har du fortfarande åtkomst till Webbplatsen, men du kommer inte att ha åtkomst till de delar som kräver personuppgifter.

Säkerhet

Vi följer accepterade branschstandarder för att skydda de personuppgifter som du har försett oss med. Vi ber dig dock observera att ingen metod för elektronisk överföring eller lagring är hundraprocentigt säker. Därför kan inte vi, eller någon annan organisation, garantera att dina uppgifter är absolut säkra.

Webbhotell via tredje part

Blue Point Pellet anlitar tredje part som webbhotell och för underhåll av Webbplatsen. Därför kan all information som du lämnar, inklusive personuppgifter, placeras och lagras på en datorserver som underhålls av denne tredje part. Tredje part har accepterat att implementera teknologi- och säkerhetsfunktioner samt strikta policyriktlinjer för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst eller olämplig användning.

Förändringar av denna policy

Genom att använda denna Webbplats samtycker du till att Blue Point Pellet samlar in och använder denna information. Om vi genomför väsentliga förändringar kommer vi att meddela dig via e-post eller genom ett meddelande på denna Webbplats, eller via ett e-postmeddelande till din registrerade adress innan förändringen träder i kraft. Vi rekommenderar dig att läsa igenom denna sida med jämna mellanrum för uppdaterad information om våra sekretessrutiner.

Kontaktinformation

Om du har frågor kring denna Sekretesspolicy, eller om du vill kontakta oss via post, kan du använda dessa kontaktuppgifter:

Blue Point Pellet, ApS 
ATTN: Privacy
Værftsvej 6
DK-4600 Køge
Tfn: +45-723020
E-post: info@BluePointPellets.com

Denna Sekretesspolicy uppdaterades senast den 1 september 2015.