Produkt

Over hele verden er træpiller ved at blive det foretrukne alternative brændstof for både store og små brugere og anvendes til alt fra kommerciel produktion til elektricitet til boligopvarmning, især i Europa.

Træpiller er typisk billigere end fossile brændstoffer som fyringsolie og naturgas.
Og i modsætning til disse brændstoffer, betragtes Blue Point piller som en CO2-neutral og 100 % vedvarende energikilde.